قيفها و سيلوها

توضیحات

كليه قيفها و سيلوهاي ساخته شده در ابعاد و اندازه هاي مختلف جهت نصب در انواع خطوط توليدي (با سيستم توزين و بدون آن) ويا صرفا جهت نگهداري مواد اوليه مورد استفاده قرار مي گيرد كه با توجه به ظرفيت و نوع مواد از ورقهاي به ضخامت 4-15mm  استفاده مي شود.

همچنين مي توان بنا به سفارش و نياز در قسمت خروجي از دريچه هاي پنوماتيك و يا فيدرهاي ویبراتوری، پروانه اي، تسمه ای و یا دروازه اي استفاده نمود.

Other Products

Jaw Crushers

Mineral granulation screens

Material handling devices

Feeders

Funnels and Silos

Sand washer

Sand maker

Kobit

Batching systems

Fixed road scales

Machine parts

Dusty cyclones

فهرست